نام و علامت تجاری

علامت تجاری جیپکس gpex:

gpex مخفف  (golden page electronics(x به معنی کتاب طلایی الکترونیکی مشاغل  می باشد.

لوگوی gpex به شکل یک دایره و حرف جی و پی انگلیسی درون دایره و تحت حرف جی و پی شکل هفت مانند  به شکل کتاب و منقار پرنده و و علامت فلش با زمینه مشکی و رنگ زرد طلایی در اداره ثبت مالکیت فکری وصنعتی ایران به شماره مدرک 139450140001001832 و کد رهگیری 93746782358930 ثبت گردیده است.

مضمون علامت تجاری جیپکس: 

لوگوی gpex پرنده کوچکی می باشد که  وظیفه انتقال اطلاعات بین اعضای شهرالکترونیک را به عهده دارد.

منقار این پرنده علاوه بر اینکه وظیفه خاص خودش را دارد به شکل یک کتاب می باشد که کنایه و ایهامی از بانک اطلاعات مشاغل و علاوه بر این به شکل یک فلش می باشد که نشانه هدفدار بودن و هدفمندی مجموعه شهرالکترونیک  تلقی می گردد.

حقوق معنوی و مالکیت فکری:

کلیه حقوق مادی و معنوی از جمله مکانیزم عملکردی فرمها ,اسناد الکترونیکی, علامت تجاری متعلق به شرکت توسعه شهر الکترونیک سینا میباشد.و هرگونه کپی برداری و جعل علامت و مکانیزم کارکردی خلاف قانون و مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار میگیرد

داشتن دو دامنه ملی و بین المللی:

سایت از دو دامنه جهت ورود استفاده کرده است 

1-دامنه بین المللی کتاب مشاغل ketabmashaghel.com

2-دامنه ملی gpex.ir

3-کلیه فروشگاهها دارای ادرس استاندارد زیر میباشند

 .gpex.ir .نام کسب و کار 

به طورمثال:

poshakturk.gpex.ir