چشم انداز و ماموریت و خط مشی

چشم انداز شرکت توسعه شهرالکترونیک سینا:

  چشم انداز  معنا و مفهوم  انتزاعی از دامنه و عمق دیدهر سازمانی به آینده پیش رو را بیان میکند. رویایی دست یافتنی از آنچه بدنبالش هستی، و چه خوب که رویا هم می تواند دست یافتنی باشد. رویای داشتن شهرالکترونیک، شهری پیشرفته با زیرساخت های دیجیتال نمی تواند دور از دسترس و در عین حال دست نیافتنی باشد.

  تجارت بر پایه اینترنت در پنج سال آینده درصد بسیار زیادی از حجم تجارت را به خود تخصیص میدهد.کسب و کارهایی که حداقل 20% فروش خود را از طریق تجارت الکترونیک محقق سازند.از سایر کسب و کارها به شدت پیشی میگیرند.و اگراز حالا به فکر ایجاد زیر ساخت آن نباشند.حذف و کم رنگ خواهند شد.

تجارت الکترونیک رقمی معادل 1300میلیارد یورو در سال 2013 گردش مالی داشته است.که از این مقدار سهم امریکا 480 میلیاردیورو/چین 350 میلیارد و روسیه 120 میلیارد و در انتهای جدول خاورمیانه حدود 18 میلیارد یورو بوده است.

که نشان از اهمیت استراتژیک فن آوری اطلاعات دارد.

بر این اساس شرکت توسعه شهر الکترونیک با تعریف ماموریت های مختلف سازمانی چه در درون سازمان و چه در مواجهه با دنیای متلاطم  خارج سازمان و در برخورد با ذی نفعان  شرکت سعی دارد بارعایت ارزش های اخلاقی و حفظ محیط زیست رسالت خویش را به سر انجام برساند بر این اساس ماموریت های زیر به عنوان ارزش های سازمانی و در جهت فرهنگ سازی سازمانی بسط و توسعه می یابد.

  خط مشی:

  خط مشی یک شرکت عبارتست از محدودیتها، مقررات و باید ها و نباید های  یک شرکت و یا سازمان. از این منظر یک سازمان می تواند با توجه به چشم انداز و ماموریت سازمان دارای خط مشی های مختلفی باشد.

  خط مشی کیفی

  خط مشی شرکت دراین خصوص بکارگیری تکنیک QFD جهت شناسایی نقاط تضمین کیفیت مشتری وخواسته و نیاز های مشتری و طریقه پاسخگویی به آن می باشد. این حوزه شامل تمایلات و خواسته های فعلی و همچنین نیازهای آتی مشتریان می باشد. خط مشی به شماره مدرک QFD-00 تهیه شده توسط واحد تحقیقات مشتریان متضمن این موضوع می باشد. با توجه به اینکه روش اجرایی مزبور جزو مستندات درون سازمانی می باشد به صورت رسمی منتشرنمی گردد.

  خط مشی  طبقه بندی  اطلاعات

  خط مشی شرکت در خصوص نحوه جمع آوری و پردازش و کنترل اطلاعات در مدرک روش اجرایی جمع آوری و پردازش اطلاعات به شماره gpex-002-00 به تفضیل توضیح داده شده و قابلیت انتشار دارد.

 استراتژی های شرکت جهت دستیابی به اهداف تعیین شده:  

ایجاد وب استور ها و وب سرویس های مختص هر شغل

 ایجاد و ساخت  وب استور های  مختص به آن شغل 

تهیه بانک اطلاعات مشاغل الکترونیکی کشور با نام «کتاب الکترونیکی مشاغل»و نام تجاری "جیپکس "

ایجاد و گسترش مراکز و پاساژهای خرید و فروش اینترنتی

به کار گیری تکنولوژی gps ,gis با بستر اینترنت جهت کنترل و پایش ترافیک شهری و جاده ای.

ایجاد سیستم ارزیابی کسب و کارها ارزیابی داخلی و ارزیابی توسط کاربران نهایی