• طرح برنزی

 • فضای ذخیره سازی: 1 گیگابایت

 • تعداد محصول: 500

 • پهنای باند: نامحدود

 • اتصال به دامنه ملی و بین المللی

 • اطلاع از دریافت سفارش توسط پیامک

 • گزارش روزانه فروش

 • اطلاع ازدریافت سفارش توسط ایمیل

 • امکان ارسال کالا توسط پیک

 • امکان اتصال به سیستم پستی

 • گروه بندی محصولات

 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته

 • مدیریت تخفیف کالا

 • امکان رهگیری خرید

 • آمار بازدید (هر صفحه + کلی)

 • بهای فروش (یکبارپرداخت) : 850،000 ریال

 • خدمات پشتیبانی (سالیانه) : 250،000 ریال

 • مالیات بر ارزش افزوده (9%) : 99،000 ریال

 • جمع قابل پرداخت : 1،199،000 ریال

 • طرح نقره ای

 • فضای ذخیره سازی: 2 گیگابایت

 • تعداد محصول: 2000

 • پهنای باند: نامحدود

 • اتصال به دامنه ملی و بین المللی

 • اطلاع از دریافت سفارش توسط پیامک

 • گزارش روزانه فروش

 • اطلاع ازدریافت سفارش توسط ایمیل

 • امکان ارسال کالا توسط پیک

 • امکان اتصال به سیستم پستی

 • گروه بندی محصولات

 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته

 • مدیریت تخفیف کالا

 • امکان رهگیری خرید

 • آمار بازدید (هر صفحه + کلی)

 • بهای فروش (یکبارپرداخت) : 4،950،000 ریال

 • خدمات پشتیبانی (سالیانه) : 500،000 ریال

 • مالیات بر ارزش افزوده (9%) : 490،500 ریال

 • جمع قابل پرداخت : 5،940،500 ریال

 • طرح طلایی

 • فضای ذخیره سازی: نامحدود

 • تعداد محصول: نامحدود

 • پهنای باند: نامحدود

 • اتصال به دامنه ملی و بین المللی

 • اطلاع از دریافت سفارش توسط پیامک

 • گزارش روزانه فروش

 • اطلاع ازدریافت سفارش توسط ایمیل

 • امکان ارسال کالا توسط پیک

 • امکان اتصال به سیستم پستی

 • گروه بندی محصولات

 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته

 • مدیریت تخفیف کالا

 • امکان رهگیری خرید

 • آمار بازدید (هر صفحه + کلی)

 • بهای فروش (یکبارپرداخت) : 9،990،000 ریال

 • خدمات پشتیبانی (سالیانه) : 1،000،000 ریال

 • مالیات بر ارزش افزوده (9%) : 989،100 ریال

 • جمع قابل پرداخت : 11،979،100 ریال